هنگام ایجاد یک پست جدید در اینستاگرام چه نکات امنیتی را باید رعایت کرد؟

هنگام ایجاد یک پست جدید در اینستاگرام چه نکات امنیتی را باید رعایت کرد؟

•  مطمئن شوید عکسی که منتشر می‌کنید اطلاعات مهم شما را نشان نمی‌دهد.
•  موقعیت خودتان را مخفی نگاه دارید.
•  مطمئن شوید عکس‌هایی که منتشر می‌کنید موقعیت شما را لو نمی‌دهند.
•  از هشتگ‌هایی که ممکن است اطلاعات شخصی شما را فاش کند استفاده نکنید.

 

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید