لطفا پلیس فتا وب سایت من را از نظر امنیتى بررسى كند و حفره‌هاى امنیتى و روش‌هاى نفوذ به آن را به من گزارش نماید.

لطفا پلیس فتا وب سایت من را از نظر امنیتى بررسى كند و حفره‌هاى امنیتى و روش‌هاى نفوذ به آن را به من گزارش نماید.

پلیس فتا بدون اخذ مجوز‌هاى قانونى اقدام به بررسى امنیتى و شناسایى روش‌هاى نفوذ به وب‌سایت‌هاى اینترنتى نمى‌نماید لذا درصورتى كه شما مى‌خواهید از امنیت وب سایت خود اطمینان حاصل كنید مى‌توانید از خدمات شركت‌هاى امنیتى در این حوزه استفاده كنید.

 همچنین در صورتى كه طراحى و پیاده سازى وب سایت شما توسط یك شركت دیگر و براساس قرارداد فى مابین انجام شده است. پلیس فتا توصیه مى‌نماید حتما در قرار‌داد‌هاى طراحى وب سایت موضوع پشتیبانى فنى و پشتیبانى امنیتى قید شود تا در صورت نیاز به اصلاح و ارتقا امنیت وب سایت، شركت مذكور نسبت به انجام آن اقدام نماید.
 

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید