برای جلوگیری از سوء استفاده موقع گم‌کردن یا به سرقت رفتن کارت بانکی چه اقداماتی می‌توانیم انجام دهیم؟

برای جلوگیری از سوء استفاده موقع گم‌کردن یا به سرقت رفتن کارت بانکی چه اقداماتی می‌توانیم انجام دهیم؟

اگر در ساعات اداری کارت بانکی به سرقت رود برای مسدود کردن کارت می‌توانیم به بانک مربوطه مراجعه کنیم و گزارش مفقودی دهیم. ولی در ساعات غیر اداری می‌توان از طریق اینترنت بانک، تلفن بانک و یا مراجعه حضوری به پای دستگاه عابر بانک کارت مفقود شده؛ با در اختیار داشتن شماره کارت بانکی و رمز اول حساب مورد نظر را مسدود کرد.
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید