کلاهبرداری کلیکی چیست؟

کلاهبرداری کلیکی چیست؟

کلاهبرداری کلیکی یک روش و رویکرد غیر قانونی است. این نوع از کلاهبرداری زمانی به وقوع می‌پیوندد که اشخاص بر روی آگهی تبلیغاتی (بنر و یا متنی) کلیک می‌کنند تا تعداد کلیک‌های قابل پرداخت به تبلیغ دهنده افزایش یابد. این کلیک‌های غیر قانونی می‌تواند توسط اشخاص که بر روی لینک‌های مورد نظر کلیک می‌کنند، انجام شوند و یا توسط نرم‌افزارها و یا ربات‌های آنلاین که برای کلیک بر بنرهای تبلیغاتی و یا لینک‌های متنی برنامه ریزی شده‌اند، انجام شوند. تحقیقات نشان می‌دهد که کلاهبرداری کلیکی توسط اشخاصی انجام می‌شود که از آن برای افزایش درآمد بنرهای تبلیغاتی شخصی خود استفاده می‌کنند. بعضی از شرکت‌ها از این روش برای خالی کردن بودجه تبلیغاتی شرکت‌های رقیب خود استفاده می‌کنند.

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید