آیا می توان برای خرید های اینترنتی از مسئولین کافی نت جهت خرید کمک گرفت؟

آیا می توان برای خرید های اینترنتی از مسئولین کافی نت جهت خرید کمک گرفت؟

خیر ، کارت عابر بانک یا اطلاعات مهم حساب بانکی خود بویژه رمز های عبور را در اختیار افراد غیر و یا ... قرار ندهید.

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید