اگر شخصی با عکس شخصی ما در شبکه های اجتماعی صفحه ساخته باشد، چه کار باید انجام دهیم؟

اگر شخصی با عکس شخصی ما در شبکه های اجتماعی صفحه ساخته باشد، چه کار باید انجام دهیم؟

شما باید به دادسرای محل سكونت خود رفته و بعد از اخذ مرجوعه قضائی به پلیس فتای استان خود مراجعه نمائید.
 
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید