گوشی تلفن همراه / لپ تاپ / تبلت من ناپدید / سرقت شده، آیا پلیس فتا می تواند مرا در پیدا کردن آن کمک کند؟

گوشی تلفن همراه / لپ تاپ / تبلت من ناپدید / سرقت شده، آیا پلیس فتا می تواند مرا در پیدا کردن آن کمک کند؟

پلیس فتا به عنوان ضابط مقام محترم قضائی در جرایم روی داده در فضای مجازی بوده واین گونه موارد در حوزه کار این پلیس نمی باشد . شما می توانید پس از اخذ مرجوعه قضائی از  پلیس آگاهی کمک بگیرید.
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید