براى من پیامك‌هاى مشكوك ارسال شده و تماس‌هاى تلفنى مبنى بر برنده شدن در قرعه‌كشى گرفته مى‌شود، آیا بررسى صحت و سقم این موضوعات را باید از پلیس فتا درخواست نمود؟

براى من پیامك‌هاى مشكوك ارسال شده و تماس‌هاى تلفنى مبنى بر برنده شدن در قرعه‌كشى گرفته مى‌شود، آیا بررسى صحت و سقم این موضوعات را باید از پلیس فتا درخواست نمود؟

پلیس فتا به عنوان ضابط مقام محترم قضائی در جرایم روی داده در فضای مجازی بوده واین گونه موارد در حوزه کار این پلیس نمی باشد. شما می‌توانید با پلیس آگاهى محل سكونت خود در این خصوص تماس بگیرید.

 

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید