مدتی است در تلگرام در گروههای غیر اخلاقی من را عضو مینمایند و هر چه لفت داده مجددا بعد از مدتی تکرار میشود، آیا راهکاری وجود دارد که این عمل صورت نگیرد؟

مدتی است در تلگرام در گروههای غیر اخلاقی من را عضو مینمایند و هر چه لفت داده مجددا بعد از مدتی تکرار میشود، آیا راهکاری وجود دارد که این عمل صورت نگیرد؟

برای اینکه این مشکل برای شما بوجود نیاید مراحل زیر را انجام دهید:
به قسمت settings ( تنظیمات ) تلگرام رفته گزینه privacy and security (حریم خصوصی و امنیت )را انتخاب نمایید و بر روی groups ( گروه ها ) کلیک نمایید، در قسمت بالا نوشته شده " چه کسی میتواند من را به گروه اضافه کند؟
در اینجا دو گزینه را مشاهده می نمایید:
everybody -1 ( همه ): چنانچه این گزینه را فعال نمایید، هر شخصی که شماره شما را در اختیار داشته باشد قابلیت عضو نمودن شما را در هر گروهی خواهد داشت.
my contacts -2 ( مخاطبین من ): اگر این گزینه را فعال نمایید، فقط کسانی خواهند توانست شما را عضو نمایند که شما شماره آنها را در مخاطبین خود ذخیره داشته باشید که طبیعتا قایل رویت خواهد بود که چه کسی شما را عضو نموده است.
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید