من قصد دارم کانالی جهت جمع آوری کمک‌های مردمی برای زندانیان نیازمند(دیه) راه‌اندازی نمایم آیا پلیس فتا به من مجوز انجام این کار را می‌دهد؟

من قصد دارم کانالی جهت جمع آوری کمک‌های مردمی برای زندانیان نیازمند(دیه) راه‌اندازی نمایم آیا پلیس فتا به من مجوز انجام این کار را می‌دهد؟

خیر.پلیس فتا به هیچ شرکت، نهاد، سازمان دولتی یا غیردولتی و مردم نهاد مجوزی برای فعالیت یا اقدام خیرخواهانه و ... نمی‌دهد و اساسا این موضوع در حیطه وظایف پلیس فتا نمی‌باشد.
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید