آیا دریافت نماد اعتماد الکترونیکی مستلزم ارائه پروانه کسب و کار می باشد؟

آیا دریافت نماد اعتماد الکترونیکی مستلزم ارائه پروانه کسب و کار می باشد؟

تا زمانی که اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی راه اندازی شود، برای فعالیت صنفی، دریافت پروانه کسب از اصناف الزامی است،همچنین هم اکنون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مرکز اصناف به این هماهنگی رسیده است که کسب و کارهایی که درخواست نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دارند پس از احراز شرایط دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، با درخواست متقاضی دریافت پروانه کسب، اطلاعاتشان از سوی این مرکز به مرکز اصناف ارسال خواهد شد.
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید