SESSION چیست؟

SESSION چیست؟

یک session نمونه‌ای از کنش های متقابل یک یوزر با یک وب اپلیکیشن است.  Session  ساختاری از داده است که وب اپلیکیشن از آن برای نگهداری موقتی اطلاعات استفاده می‌کند. این اطلاعات موقتی فقط در زمانی که یوزر با وب اپلیکیشن در ارتباط است کارایی دارد و خصوصیات یوزر را بیان می‌کنند. از طرف دیگر میتوان session را به دید یک حافظه موقت دید که به‌سرعت قابل دسترسی است و به هر یوزری که قصد استفاده از اپلیکیشن را دارد، تخصیص داده می‌شود و در نهایت هنگام خروج یوزر از وب اپلیکیشن، از بین می‌رود.
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید