شهروند سایبری( Cybercitizen) چیست :

شهروند سایبری( Cybercitizen) چیست :

شهروند سایبری : به کاربرانی از اینترنت  گفته می‌شود که مشارکت فعالی در ارتباط‌های اینترنتی دارند و از آن به عنوان یک ابزار اجتماعی بهره می‌برند این اصطلاح همچنین ممکن است برای اشاره به افرادی که تنها قصد گسترش و بهبود اینترنت را دارند نیز به کار رود.
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید