شبکه چیست وچگونه تشکیل می شود:

شبکه چیست وچگونه تشکیل می شود:

شبکه‌های کامپیوتری مجموعه‌ای از کامپیوترهای مستقل متصل به یکدیگرند که با یکدیگر ارتباط داشته و تبادل داده می‌کنند. مستقل بودن کامپیوترها بدین معناست که هر کدام دارای واحدهای کنترلی و پردازشی مجزا بوده و بود و نبود یکی بر دیگری تاثیرگذار نیست. به طور خلاصه به مجموعه دو یا چند کامپیوتر که به هم متصل میشوند تا بتوانند از منابع نرم افزاری و سخت افزاری مشترک استفاده کنند شبکه گفته میشود.
اول اینکه حداقل دوکامپیوتر به گونه ای به هم متصل باشند (متصل بودن کامپیوترها یعنی از طریق یک رسانه فیزیکی مانند کابل، فیبر نوری، ماهواره‌ها و… به هم وصل می‌باشند.)
دوم تبادل اطلاعات چون هدف اصلی ایجاد شبکه تبادل اطلاعات و استفاده از منابع به صورت مشترک میباشد (اگر شما نیاز به تبادل اطلاعات و استفاده مشترک از منابع موجود ندارید پس به شبکه هم نیاز ندارید.)
 
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید