پلیس فتا استان ها

دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
بوکان کمربندی - خیابان عدالت دادگاه و دادسرای شهرستان بوکان
دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
خوی بلوار مطهری پشت پمپ بنزین جنب دادگستری شهرستان خوی
دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
مهاباد- بلوار مکریان- دادسرای عمومی مهاباد
دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
میاندواب- بعد از پل شهید عطایی- پشت نمایشگاه دائمی
دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
دروازه مهاباد- خیابان وحدت- دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه
تلفن:
۰۴۴۳۲۳۷۹۵۰۶
پلیس فتا
آدرس:
خیابان سرباز- جنب اداره پست-
تلفن:
۰۴۴۲۱۸۲۳۵۵۵
پلیس فتا
آدرس:
خیابان شهریکندی- جنب پل یرغو- ساختمان ستاد انتظامی
تلفن:
۰۴۴۲۱۸۳۳۲۲۱
پلیس فتا
آدرس:
بلوار کمربندی- پایین تر از فلکه کل تپه- جنب پلیس آگاهی
تلفن:
۰۴۴۲۱۸۳۷۱۸۶
پلیس فتا
آدرس:
خیابان امام- کوچه محمد نژاد-جنب ساختمان معاونت نظام وظیفه
تلفن:
۰۴۴۲۱۸۳۱۴۱۵
پلیس فتا
آدرس:
اول بلوار مدرس- دره چایی- ساختمان آگاهی و فتا- طبقه سوم
تلفن:
۰۴۴۲۱۸۲۳۱۸۷, ۰۴۴۲۱۸۲۳۱۹۹, ۰۴۴۲۱۸۲۳۱۹۱