پلیس فتا استان ها

دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
بزرگراه شهدا، میدان صنایع دستی، اول خیابان شهید صیاد شیرازی، دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل
تلفن:
۳۳۷۴۶۷۱۸, ۳۳۷۴۶۷۱۹, ۳۳۷۴۷۳۱۸
فکس:
۳۳۷۴۶۷۲۱
کد پستی:
۵۶۱۵۸۱۳۳۶۱
پلیس فتا
آدرس:
میدان امام علی (ع) - جنب بهشت زهرا - طبقه فوقانی کلانتری ۱۱
تلفن:
۰۴۵۲۱۸۲۵۷۶۸, ۰۴۵۲۱۸۲۵۷۶۶, ۰۴۵۲۱۸۲۵۷۶۵
فکس:
۰۴۵۳۳۳۵۱۱۶۰
Ardebil_fata@police.ir
کد پستی:
۵۶۱۳۷۸۳۷۵۴