پلیس فتا استان ها

دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
خیابان امام خمینی(سنگی)- کنار کوچه استانداری(مبارزان)- روبروی بانک اقتصاد نوین- دادسرای عمومی و انقلاب
تلفن:
۰۷۷-۳۳۵۵۹۸۰۷
bushehr_dadsara@police.ir
کد پستی:
۰
پلیس فتا
آدرس:
ورودی شهر، جنب بانک قوامین، ستاد فرماندهی شهرستان، پلیس فتا
تلفن:
۰۷۷-۲۱۸۳۰۱۳۹, ۰۷۷-۲۱۸۳۰۳۰۵
فکس:
۰۷۷-۳۴۲۲۵۳۷۸
bushehr_fata@police.ir
کد پستی:
۷۵۶۱۶۳۳۷۳۸
پلیس فتا
آدرس:
میدان انتظام - خیابان شهید فکوری - روبرو اداره هواشناسی
تلفن:
۰۷۷-۲۱۸۲۴۷۳۲, ۰۷۷-۲۱۸۲۴۶۳۸
فکس:
۰۷۷-۳۳۵۴۸۲۷۱
bushehr_fata@police.ir
کد پستی:
۷۵۱۵۷۱۶۹