رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

پلیس فتا استان ها

پلیس فتا
آدرس:
کنگان _ بلوار امام خمینی خروجی شهر به سمت عسلویه _ مستقر در ستاد انتظامی شهرستان
تلفن:
07721831141
bushehr_fata@police.ir
کد پستی:
0
پلیس فتا
آدرس:
عسلویه _ خیابان ساحلی روبروی اسکله ماهیگیری مستقر در ستاد قدیم انتظامی شهرستان
تلفن:
07737267013
فکس:
07737267013
bushehr_fata@police.ir
کد پستی:
0
پلیس فتا
آدرس:
خیابان جانبازان (ساحلی ) مستقر در ستاد انتظامی شهرستان
تلفن:
07721835160
فکس:
07721835160
Cyberpolice@Genaveh
کد پستی:
0
پلیس فتا
آدرس:
ورودی شهر، جنب بانک قوامین، ستاد فرماندهی شهرستان، پلیس فتا
تلفن:
077-21830139, 077-21830305
فکس:
077-34225378
bushehr_fata@police.ir
کد پستی:
7561633738
پلیس فتا
آدرس:
میدان انتظام - خیابان شهید فکوری - روبرو اداره هواشناسی
تلفن:
077-21824732, 077-21824638
فکس:
077-33548271
bushehr_fata@police.ir
کد پستی:
75157169
دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
خیابان امام خمینی(سنگی)- کنار کوچه استانداری(مبارزان)- روبروی بانک اقتصاد نوین- دادسرای عمومی و انقلاب
تلفن:
077-33559807
bushehr_dadsara@police.ir
کد پستی:
0