پلیس فتا استان ها

پلیس فتا
آدرس:
بلوار شهید بهشتی جنوبی ، میدان پلیس ، ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان طبس ، پلیس فتا
تلفن:
۰۵۶۳۲۸۲۵۰۳۲, ۰۵۶۳۲۸۲۵۰۳۳
فکس:
۰۵۶۳۲۸۲۵۰۳۴
پلیس فتا
آدرس:
خیابان ارتش - حد‌فاصل پاسداران و عدل - جنب فرماندهی انتظامی شهرستان بیرجند - پلیس فتا خراسان جنوبی
تلفن:
۰۵۶۳۲۲۲۹۰۱۲, ۰۵۶۳۲۲۳۸۷۱۱
فکس:
۰۵۶۳۲۲۲۹۰۱۲
kh.jonubi_fata@police.ir
دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
میدان طالقانی-دادگستری شهرستان بیرجند-شعبه ۵ دادیاری
تلفن:
۰۵۶۳۲۳۹۳۲۴۰