پلیس فتا استان ها

پلیس فتا
آدرس:
خ ۱۲ فروردین - میدان بسیج - ساختمان راهور
تلفن:
۰۵۱۵۶۵۲۲۹۹۷
پلیس فتا
آدرس:
شهرستان تایباد - چهار راه پست - پلیس فتا
تلفن:
۰۵۱۵۴۵۲۹۵۵۵
فکس:
۰۵۱۵۴۵۲۹۵۵۵
پلیس فتا
آدرس:
فلکه آب - کلانترى امام رضا (ع)
تلفن:
۰۵۱۳۳۶۹۳۲۹۲
پلیس فتا
آدرس:
چناران - خ امام خمینی - کلانتری۱۱
تلفن:
۰۵۱۴۶۱۲۰۱۹۷
فکس:
۰۵۱۴۶۱۲۲۷۷۸
پلیس فتا
آدرس:
خیابان فردوسی شمالی - روبروی شهرداری منطقه - فرمانده انتظامی تربت حیدریه - پلیس فتا
تلفن:
۰۵۱۲۱۸۴۷۱۶۲, ۰۵۱۵۲۲۳۷۱۳۰, ۰۵۱۲۱۸۴۷۱۷۰
کد پستی:
۹۵۱۳۶۹۳۱۶۵
پلیس فتا
آدرس:
قوچان - خیابان شهید مطهری - نرسیده به تقاطع مدرس - کلانتری ۱۱
تلفن:
۰۵۱۴۷۲۲۴۰۴۴
فکس:
۰۵۱۴۷۲۲۴۰۴۴
پلیس فتا
آدرس:
بردسکن - بلوار امام علی - بین امام علی ۱و۳ - ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان بردسکن
تلفن:
۰۵۱۵۵۴۲۳۰۰۴
فکس:
۰۵۱۵۵۴۲۳۰۰۳
کد پستی:
۹۶۸۱۹۸۶۵۳۶
پلیس فتا
آدرس:
فریمان - میدان امام خمینی (ره) - ستاد انتظامی شهرستان فریمان - پلیس فتا
تلفن:
۰۵۱۳۴۶۲۲۸۳۳, ۰۵۱۲۱۸۳۹۱۴۵
فکس:
۰۵۱۳۴۶۲۲۸۳۳
پلیس فتا
آدرس:
مشهد - قاسم آباد - طبقه فوقانی کلانتری قاسم آباد
تلفن:
۰۵۱۳۶۲۳۸۷۴۲
فکس:
۰۵۱۳۶۲۳۸۷۴۲
کد پستی:
۹۱۸۷۱۱۳۶۱۸
پلیس فتا
آدرس:
بلوار امام خمینی - خیابان شهید کلانتری - دادسرای عمومی
تلفن:
۰۵۱۴۶۲۲۳۵۳۵
فکس:
۰۵۱۴۶۲۲۳۳۴۳
کد پستی:
۹۴۹۱۷۳۵۸۶۲
پلیس فتا
آدرس:
میدان سپاد - بعد از پارک ساحلی آفتاب - کانتری سپاد - طبقه دوم
تلفن:
۰۵۱۳۷۱۱۹۲۹۰
پلیس فتا
آدرس:
شهرستان رشتخوار - فلکه مرکزی
تلفن:
۰۵۱۲۱۸۳۲۱۱۶
فکس:
۰۵۱۵۶۲۲۳۲۷۴
کد پستی:
۹۵۴۱۶۱۵۱۸۵
پلیس فتا
آدرس:
کاشمر - میدان شهید غلامی - پلیس فتا واقع در ساختمان پلیس آگاهی
تلفن:
۰۵۱۵۵۲۵۸۷۸۰
فکس:
۰۵۱۵۵۲۵۸۷۸۰
پلیس فتا
آدرس:
بلوار خلیج فارس طبقه فوقانی کلانتری ۱۱
تلفن:
۰۵۱۵۲۵۲۷۲۱۴
فکس:
۰۵۱۵۲۵۲۷۲۱۴
کد پستی:
۱۴۷۶۶۵۶۷۶۳
پلیس فتا
آدرس:
گناباد - خ سعدی بین سعدی ۱۶ و ۱۸
تلفن:
۰۵۱۵۷۲۲۷۷۳۵
فکس:
۰۵۱۵۷۲۲۷۷۶۰
کد پستی:
۹۶۹۱۶۸۳۴۷۸
پلیس فتا
آدرس:
خواف - ابتدای بلوار مرزداران - ستاد انتظامی شهرستان
تلفن:
۰۵۱۲۱۸۳۸۲۱۱
فکس:
۰۵۱۵۴۲۲۲۱۵۰
پلیس فتا
آدرس:
سرخس - ابتدای بلوار جانبازان - جنب دادگستری
تلفن:
۰۵۱۳۴۵۲۵۳۲۰, ۰۵۱۲۱۸۳۱۱۷۳
فکس:
۰۵۱۳۴۵۲۵۳۲۰
کد پستی:
۹۳۸۱۶۳۳۱۱۰
پلیس فتا
آدرس:
شاندیز - نبش ولیعصر ۲۲
تلفن:
۰۵۱۳۴۲۸۶۱۱۱
فکس:
۰۵۱۳۴۲۸۶۱۱۱
پلیس فتا
آدرس:
خ نواب صفوی (سینما)
تلفن:
۰۵۱۴۴۲۲۲۰۲۹
فکس:
۰۵۱۴۴۲۲۲۰۲۹
پلیس فتا
آدرس:
خیابان سی متری طالقانی - طبقه فوقانی کلانتری ۱۱
تلفن:
۰۵۱۴۲۲۲۹۵۴۵
فکس:
۰۵۱۴۲۲۲۹۵۴۵
پلیس فتا
آدرس:
بلوار حر کلانتری ۲۷ شهید رجایی
تلفن:
۰۵۱۳۳۷۲۴۵۵۴
فکس:
۰۵۱۳۳۷۲۴۵۵۴
پلیس فتا
آدرس:
کلانتری ۳۵ جهاد - میدان جهاد
تلفن:
۰۵۱۳۸۴۹۵۲۷۲
پلیس فتا
آدرس:
ابتدای خیابان پیروزی - قبل از میدان شهید کاوه - حدفاصل دانشکده شهید منتظری و پلیس آگاهی - پلیس فتا استان خراسان رضوی
تلفن:
۰۵۱۲۱۸۲۵۴۱۹
فکس:
۰۵۱۲۱۸۲۵۳۶۹
kh.razavi_fata@police.ir
دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
شهرستان زاوه - شهردولت آباد - دادسرای عمومی زاوه
تلفن:
۰۵۱۵۳۷۲۵۴۵۴
دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
بلوار توحید شهر(بلوار شهدای هسته ای) - جنب پارک سلامت - دادگستری سبزوار
تلفن:
۰۵۱۴۴۶۷۱۱۲۳
فکس:
۰۵۱۴۴۶۷۱۱۲۵
دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
بلوار امام خمینی - خیابان شهید کلانتری - دادسرا درگز
تلفن:
۰۵۱۴۶۲۳۲۰۶۱
فکس:
۰۵۱۴۶۲۳۲۰۶۱
کد پستی:
۹۴۹۱۷۳۵۸۶۳
دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
بلوار امام خمینی - نرسیده به میدان شهدا - دادگستری تربت جام
تلفن:
۰۵۱۵۲۵۲۷۴۱۱
دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
گلبهار - خ ابن سینا - روبه روی شهرداری - دادگاه عمومی بخش گلبهار
تلفن:
۰۵۱۳۸۳۲۵۳۷۲
دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
چناران - خ بهشتی۲ - دور میدان عدالت - دادگاه عمومی و انقلاب چناران
تلفن:
۰۵۱۴۶۱۲۳۴۶۱
دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
قوچان - حاشیه بلوار امام رضا - جنب فرمانداری شهرستان
تلفن:
۰۵۱۴۷۲۲۳۱۳۱
فکس:
۰۵۱۴۷۲۲۳۱۳۱
کد پستی:
۹۴۷۱۷۵۴۹۶۶
دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
بلوار مدرس - خیابان مهر - دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تربت حیدریه
تلفن:
۰۵۱۵۲۳۱۵۵۷۱
فکس:
۰۵۱۵۲۳۱۵۵۷۷
دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
نیشابور - بلوار جانبازان - بعد از ورزشگاه انقلاب
تلفن:
۰۵۱۴۲۶۱۹۷۰۱-۳
فکس:
۰۵۱۴۲۶۱۹۷۰۱
دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
رشتخوار - ورودی اصلی شهر - دادسرای شهرستان رشتخوار
تلفن:
۰۵۱۵۶۲۲۳۱۸۰
فکس:
۰۵۱۵۶۲۲۳۱۸۵
کد پستی:
۹۵۴۱۷۱۴۳۸۴
دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
گناباد - نبش چهارراه عدالت - دادسرای شهرستان گناباد
تلفن:
۰۵۱۵۷۲۵۴۷۱۱
فکس:
۰۵۱۵۷۲۵۴۷۱۴
کد پستی:
۹۶۹۱۶۴۵۷۵۸
دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
طرقبه - بلوار معلم - جنب باغ پونه - دادگستری طرقبه و شاندیز
تلفن:
۰۵۱۳۴۲۲۶۱۲۵
فکس:
۰۵۱۳۴۲۲۶۱۲۴
دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
بردسکن - خیابان ولی عصر - روبروی پارک ولی عصر - دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان
تلفن:
۰۵۱۵۵۴۲۳۷۱۲
فکس:
۰۵۱۵۵۴۳۳۷۱۱
کد پستی:
۹۶۸۱۷۸۵۴۳۳
دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
سرخس - ابتدای بلوار جانبازان - جنب ستاد انتظامی
تلفن:
۰۵۱۳۴۵۲۲۷۶۰
فکس:
۰۵۱۳۴۵۲۹۸۴۵
کد پستی:
۹۳۸۱۶۳۳۱۱۰
دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
بلوار امام رضا غربی - فاز ۳ - ابتدای خیابان فروردین - دادسرای عمومی و انقلاب فریمان
تلفن:
۰۵۱۳۴۶۳۳۷۵۵
فکس:
۰۵۱۳۴۶۲۳۴۵۴
دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
خواف - بلوار ولیعصر - دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خواف
تلفن:
۰۵۱۵۴۲۲۲۱۲۶
دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
خیایان هفده شهریور - بین هفده شهریور شمالی ۶ و ۸
تلفن:
۰۵۱۳۳۶۹۳۱۴۱