پلیس فتا استان ها

دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
میدان فرمانداری-بلوار شهید بهشتی-روبروی پارک شهروند
تلفن:
۰۵۸۳۷۲۳۹۹۱۳, ۰۵۸۳۷۲۳۹۹۱۴
دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
شیروان _ انتهای بلوار استقلال _ دادسرای شهرستان شیروان
تلفن:
۰۵۸۳۶۲۴۲۸۸۸
دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
خیابان فردوسی جنوبی _ پل منطقه _ خیابان اروند - دادسرای شهرستان بجنورد
تلفن:
۰۵۸۳۲۷۲۴۵۵۹
پلیس فتا
آدرس:
شهرک طالقانی _ خیابان هنرستان _ ساختمان پلیس آگاهی
تلفن:
۰۵۸۲۱۸۲۵۸۰۴
shirvan.fata@cyberpolice.ir
پلیس فتا
آدرس:
خیابان ولیعصر (عج) _ طبقه فوقانی کلانتری ۱۱
تلفن:
۰۵۸۲۱۸۳۱۱۳۴
فکس:
۰۵۸۳۷۲۲۷۰۷۰
esfarayen.fata@cyberpolice.ir
پلیس فتا
آدرس:
انتهای خیابان مطهری _ جنب نظام وظیفه عمومی _ بلوک دوم _ طبقه سوم _
تلفن:
۰۵۸۲۱۸۲۳۵۰۵, ۰۵۸۲۱۸۲۳۵۰۷, ۰۵۸۲۱۸۲۳۵۰۲
فکس:
۰۵۸۲۱۸۲۷۰۲