پلیس فتا استان ها

دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
گرمسار بلوار آزادگان ما بین میدان انقلاب و میدان شهید تفضلی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرمسار
تلفن:
۰۲۳۳۴۲۰۰۸۶۱
فکس:
۰۲۳۳۴۲۰۰۸۶۱
دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
شاهرود چهار راه دادگستری بلوار عدالت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شاهرود
تلفن:
۰۲۳۳۲۳۶۳۲۴۷, ۰۲۳۳۲۳۶۳۲۴۸, ۰۲۳۳۲۳۶۳۲۴۹
فکس:
۰۲۳۳۲۳۶۳۲۴۷
دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
میدان عدالت- دادسرای عمومی و انقلاب استان سمنان - شعبه اول بازپرسی
تلفن:
۰۲۳۳۳۳۵۱۰۲۷, ۰۲۳۳۳۳۵۱۰۲۸, ۰۲۳۳۳۳۵۱۰۲۹
فکس:
۰۲۳۳۳۳۴۱۴۸۳
پلیس فتا
آدرس:
میدان معلم - پاسگاه لجران - پلیس فتا شهرستان گرمسار
تلفن:
۰۲۳۲۱۸۳۷۵۲۰, ۰۲۳۲۱۸۳۷۵۲۰, ۰۲۳۲۱۸۳۷۵۲۰
فکس:
۰۲۳۲۱۸۳۷۵۲۰
semnan_fata@police.ir
پلیس فتا
آدرس:
خیابان پاسداران ستاد قدیم شهرستان دامغان پلیس فتا دامغان
تلفن:
۰۲۳۲۱۸۳۶۴۳۹, ۰۲۳۲۱۸۳۶۴۳۹, ۰۲۳۲۱۸۳۶۴۳۹
فکس:
۰۲۳۲۱۸۳۶۴۳۹
semnan_fata@police.ir
پلیس فتا
آدرس:
خیابان ۲۲ بهمن، خیابان شهید رجایی،روبروی اداره مخابرات 
تلفن:
۰۲۳۲۱۸۳۳۳۵۰, ۰۲۳۲۱۸۳۳۳۵۰, ۰۲۳۲۱۸۳۳۳۹۷
فکس:
۰۲۳۳۲۲۲۱۹۷۸
shahrood_fata@cyberpolice.ir
پلیس فتا
آدرس:
بلوار امیر کبیر ساختمان پلیس آگاهی طبقه دوم پلیس فتا
تلفن:
۰۲۳۲۱۸۲۴۳۷۶, ۰۲۳۲۱۸۲۴۳۴۹, ۰۲۳۲۱۸۲۴۳۷۹
فکس:
۰۲۳۲۱۸۲۴۳۴۹- ۰۲۳۲۱۸۲۴۳۴۶
semnan_fata@police.ir
کد پستی:
۳۵۱۴۷۹۳۱۵۰