رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

پلیس فتا استان ها

پلیس فتا
آدرس:
دروازه رشت-بلوار میرزا کوچک خان- کوچه ژاندارمری-پلیس فتا
دادسرای قزوین- دروازه رشت - بلوار باهنر- کوی دادسرا
تلفن:
028-21821306, 028-21821305, 028-21821364
فکس:
028-21821306
qazvin_fata@police.ir