پلیس فتا استان ها

پلیس فتا
آدرس:
شهرستان بافت خیابان مفتح جنب ساختمان پلیس امنیت و اطلاعات
تلفن:
۰۳۴۲۱۸۳۸۱۷۸
پلیس فتا
آدرس:
شهرستان جیرفت چهارراه مهمان پذیر روبروی اداره آگاهی
تلفن:
۳۴۲۵۲۳۴۴
پلیس فتا
آدرس:
زرند بلوار آزادی ورودی شهر ساختمان راهنمایی و رانندگی قدیم
تلفن:
۳۳۴۲۲۹۰۱
پلیس فتا
آدرس:
میدان امام ره-خ ولیعصر عج-روبروی بانک سپه-ساختمان پلیس اطلاعات-پلیس فتا
تلفن:
۰۳۴۴۳۲۰۴۱۱۰
پلیس فتا
آدرس:
میدان کمال آباد خیابان سید جمال الدین اسدآبادی کوچه شماره ۲
تلفن:
۰۳۴-۳۴۲۵۲۳۴۴
پلیس فتا
آدرس:
میدان قرنی - خیابان امام خمینی (ره) - کوچه شماره ۲ - ساختمان پلیس فتا
تلفن:
۰۳۴۲۱۸۲۴۶۰۳, ۰۳۴۲۱۸۲۴۶۷۴
فکس:
۰۳۴۳۲۲۶۷۰۴۵
kerman_fata@cyberpolice.ir
کد پستی:
۷۶۱۳۸۱۴۳۵۴
دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
بلوار ۲۲ بهمن-مجتمع قضایی ۲۲ بهمن
تلفن:
۰۳۴۳۱۳۲۷۰۰۱-۵