پلیس فتا استان ها

دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
بلوار شهید رحمانپور- (کوچه ثبت ) - دادسرای عمومی و انقلاب استان کرماشاه
تلفن:
۰۸۳۱۷۲۲۲۸۱۹
پلیس فتا
آدرس:
سی متری دوم - خیابان ال آقا - کوچه ۲۱۹ - پشت کلانتری ۱۲
تلفن:
۰۸۳۲۱۸۲۱۹۲۱, ۰۸۳۲۱۸۲۱۹۲۰, ۰۸۳۲۱۸۲۱۹۲۵
فکس:
۰۸۳۳۸۳۸۱۰۰۵
kermanshah_fata@police.ir