رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

پلیس فتا استان ها

پلیس فتا
آدرس:
گنبد کاووس- میدان 17 شهریور غربی- جنب انتظامی شهرستان -پلیس فتا شهرستان گنبد
تلفن:
017-218-33453
فکس:
0173336001
پلیس فتا
آدرس:
میدان مازندران – تقاطع رسالت -ساختمان پلیس فتا
تلفن:
01721822972, 01721822943, 01721822945
فکس:
017-218-22943
pgolestan_fata@cyberpolice.ir