رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

پلیس فتا استان ها

پلیس فتا
تلفن:
03521825050, 03521825049, 03521825144
فکس:
03521825133
پلیس فتا
آدرس:
میدان ابوذر - هنگ ژاندارمری - ساختمان نظام وظیفه - طبقه همکف
تلفن:
03521825050, 03521825049, 03521825144
فکس:
03521825150
yazd_fata@police.ir
کد پستی:
8916845340