راهنمای نگارش

  • آدرس‌های وب و آدرس‌های ایمیل به صورت خودکار به لینک تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف ها به صورت خودکار قابل شناسایی هستند. تگ <br /> (مربوط به شکستن خط)، تگ <p> (مربوط به پاراگراف) و تگ </p> مربوط به بستن پاراگراف به صورت خودکار در صفحات قرار داده می شوند. اگر پاراگراف ها به صورت خودکار شناسایی نشدند، تنها با رها کردن دو خط خالی می توان آن را به برنامه شناساند.
  • Allowed HTML tags: <a> <span> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <thead> <table> <tr> <td> <tbody> <th> <img> <a> <div> <map> <br>