شبکه‌های‌اجتماعی و آسیب‌های روانی - رفتاری

۲۶۹۷۱
اگرچه بسیاری از ابداعات و نوآوری‌ها با انگیزه تأمین رفاه وآسایش و تحکیم ارزش‌های انسانی و در جهت نیل به کمال شکل گرفته‌است، اما در عین‌حال به دلیل برخی کج فکری‌ها و استفاده‌های نادرست از ابزارهای جدید، این اختراعات، گاه جسم و جان و اخلاق و روان انسان‌ها را مورد آسیب قرار داده و گاه، فرهنگ و اعتقادات و رفتارهای اجتماعی را دگرگون کرده‌است.
بیشتر نوجوانان و جوانان امروزی زندگی را بدون شبکه‌های‌اجتماعی و ابزارهای پیام‌رسان اینترنتی غیرممکن می‌دانند. تقریباً یک نفر از هر چهار جوان امروزی به صورت مرتب در اینترنت حضور دارند و بخش زیادی از فعالیت‌های اینترنتی، به حضور در شبکه‌های‌اجتماعی اختصاص می‌یابد. اما باید گفت که آثار حضور در این شبکه‌های‌اجتماعی بر سلامت‌روانی جوانان، هنوز به طور دقیق مشخص‌نشده و البته از زمانی که تحقیقات جهانی آغاز شد، نگرانی‌های فراوانی در این زمینه مطرح شده‌است. نتایج حاصل از مطالعات انجام‌شده بیانگر این‌است ‌که، استفاده مستمر از شبکه‌های‌اجتماعی ممکن‌است تاثیرات مستقیمی بر سلامت‌روانی جوانان به‌جا بگذارد و درنتیجه مشکلاتی را برایشان ایجادکند.
 

افزودن دیدگاه جدید

700X100.gif