پیشگیری امنیتی سایبری سال ۲۰۱۸

 پدیدار شدن فضای سایبر، تغییرات اساسی را در جوامع ایجاد کرده است. فضای مجازی با برخورداری از ویژگی‌های منحصر به ‌فرد، با توسل به فناوری تبادل اطلاعات امنیت ملی را با چالش‌های جدید و جدی مواجه کرده است که صیانت از آن به شیوه سنتی دشوار و ناکافی‌ است. 

 

افزودن دیدگاه جدید

700X100.gif