دنیای دیجیتال

تحول دیجیتال (به انگلیسی: Digital Transformation) که گاهی با دیجیتالی شدن و دگردیسی دیجیتال هم مورد اشاره قرار می‌گیرد، یکی از اصطلاحات رایج در سال‌های اخیر است.

با وجودی که اصطلاح تحول دیجیتال یا تحول دیجیتالی به صورت گسترده در گزارش‌ها، کتابها، مقالات و کنفرانس‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما همچنان تعریف واحدی که بر سر آن اتفاق نظر وجود داشته باشد، در مورد تحول دیجیتال وجود ندارد.

به عبارت دیگر، استفاده از اصطلاح تحول دیجیتال برای همه‌ی تغییر و تحولات ناشی از توسعه تکنولوژی دیجیتال در همه‌ی جنبه های اجتماعی و اقتصادی، غیردقیق و تا حدی تجاری محسوب می‌شود.

افزودن دیدگاه جدید

700X100.gif