دلایل استفاده از فایروال

بسیاری از کاربران اهمیت استفاده فایروال (دیواره آتش)ندانسته و از این رو عدم فعال کردن آن بر روی سیستم ها باعث هجوم هکرها و افراد سودجو میشود درهمین رابطه در اینفو گرافی بالا به اهمیت فعال کردن فایروال پرداخته شده است.

افزودن دیدگاه جدید

700X100.gif