دلایل گسترش فعالیت در فضای مجازی

دلایل گسترش فعالیت در فضای مجازی
۱- فراهم بودن بستر فعالیت اجتماعی در فضای مجازی
۲- یافتن افراد هم هدف و با علاقه مشترک
۳- کسب و کار
۴- کم رنگ شدن مشکلات دنیای واقعی
۵- سهولت ایجاد ارتباط اجتماعی در فضای مجازی
۶- فانتزی بودن فضای مجازی

افزودن دیدگاه جدید

700X100.gif