از دست رفتن داده‌ها

آیا می‌دانستید که پس از یک رویداد فاجعه آمیز که موجب از دست رفتن داده‌ها می‌گردد، ۹۳ درصد از شرکت‌ها، در کمتر از یک سال اعلام ورشکستگی می‌کنند! و ۸۰ درصد از همه شرکت‌ها در همان نظرسنجی، بر این باور بودند که می‌توانند خودشان از پس یک فاجعه‌ی از دست رفتن داده‌ها برآمده و شرکت را سرپا نگه دارند؟ آمار‌هایی از این قبیل هستند که می‌تواند یک تصویر تکان‌دهنده از دنیای واقعی مدیریت داده‌ها و خطرات آن ارائه بدهند.

افزودن دیدگاه جدید

700X100.gif