رایجترین راهی که ویروس در کامپیوتر گسترش پیدا میکند؟

هر ساله کامپیوتر کاربران زیادی مورد حمله ویروس ها قرار می گیرند.یکی از راههای محافظت در برابر ویروس ها دانستن راه های گسترش آنها است.

افزودن دیدگاه جدید

700X100.gif