فریب اپلیکیشن‌های جعلی را نخورید

به منظور جلوگیرى از نصب اپلیکیشن‌هاى جعلى، همیشه برنامه‌ها و اپلیکیشن‌هاى مورد نیاز خود را از سایت‌هاى معتبر و رسمى دانلود کنید.

افزودن دیدگاه جدید

700X100.gif