چگونه از کودک خود در فضای مجازی محافظت کنیم؟

در کنار کودکان خود بنشینید و درباره فناورى و ابزارهاى آن با وى صحبت کنید و بگونه اى با کودک رفتار کنید که اگر در فضاى مجازى مورد تهدید قرار گرفت، بتواند موضوع را با شما در میان بگذارد.

افزودن دیدگاه جدید

700X100.gif