حملات مخرب در سال ۲۰۱۹ از طریق ایمیل

۸۵ درصد ایمیل اسپم حاوی پیوندی برای بارگیری اطلاعات به جای فایلهای پیوست شده است، در کنار بروزرسانی فنآوری ها، این حملات مخرب نیز اصلاح می شوند، بنابراین شرکت ها باید برخی از جلسات آموزشی را برای آگاهی مردم از روند حملات بدافزارها و راه های جلوگیری از آن ارائه دهند.

افزودن دیدگاه جدید

700X100.gif