تاثیر ماهواره بر خانواده

پدر: آزاد سازی روابط آزاد جنسی، بی غیرتی نا امیدی و بد بینی

مادر: عادی سازی خیانت، نامعقول جلوه دادن حجاب

دختر: ترویج بی بند باری، بی اعتنایی به حجاب، بی اهمیت شدن محرم و نامحرم

پسر: عادی سازی هوس بازی و شراب خواری، تردید در اعتقادات دینی

افزودن دیدگاه جدید

700X100.gif