رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

"مخاطـرات نگهـداری اطـلاعات در حافـظه تجهـیزات رایـانه ای و تجـهیزات هـوشـمند"

1398-07-24 09:16
تنظیم اندازه قلم

پ

"مخاطـرات نگهـداری اطـلاعات در حافـظه تجهـیزات رایـانه ای و تجـهیزات هـوشـمند"

 

infographic-golestan.jpg

حافـظه تجهـیزات رایـانه ای و تـجـهیزات هـوشــمند مـحل مناسبی برای نگهـداری اطـلاعات محـرمانه و خصـوصی نیـست. 

افزودن دیدگاه جدید

700X100.gif