۱۰ آمار امنیت سایبری در سال ۲۰۱۹

۱- میزان نقض اطلاعات تا سال ۲۰۲۳ با۲۲.۵٪ افزایش در معرض دید قرار می‌گیرد.

۲- ۷۳ درصد سازمان‌ها، مبتدیان امر سایبری و تنها ۱۱درصد متخصصان امر سایبری هستند.

۳- مجرمان سایبری تبعیض قائل نمی‌شوند.

۴- شش درصد رشد هزینه‌های نقض امنیت افزایش‌یافته است.

۵- و .....

 

افزودن دیدگاه جدید

700X100.gif