آیا وجود https درآدرس یک سایت به معنی فیشینگ نبودن آن سایت است؟

بعضی از افراد تصور می کنند که اگر در ابتدای آدرس سایتی https وجود داشته باشد آن سایت امن است، این تصور اشتباه بوده و ممکن است عواقب جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.

طراح: امیرحسین افکاری

افزودن دیدگاه جدید

700X100.gif