رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

باید‌ها و نبایدهای امنیت اطلاعات

1398-08-14 11:56
تنظیم اندازه قلم

پ

باید‌ها و نبایدهای امنیت اطلاعات

همزمان با گسترش استفاده از کامپیوترهای شخصی و مطرح شدن شبکه‌های کامپیوتری و به دنبال آن اینترنت بزرگترین شبکه جهانی، حیات کامپیوترها و کاربران آنان دستخوش تغییرات اساسی شده‌است. استفاده‌کنندگان کامپیوتر به منظور استفاده از دستاوردها و مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات، ملزم به رعایت اصولی خاص و اهتمام جدی به تمامی مؤلفه‌های تأثیرگذار در تداوم ارائه خدمات در یک سیستم کامپیوتری می‌باشند. در این داده نما به بخشی از باید ها و نباید های امنیت اطلاعات پرداختیم.

افزودن دیدگاه جدید

700X100.gif