اعتیاد اینترنتی

پیامدهای مهم اعتیاد به اینترنت:

۱-اختلال خواب

۲-گوشه‌گیری و پرهیز از ارتباط فیزیکی با دوستان و بستگان

۳-از دست دادن موقعیت‌های مناسب برای موفقیت در زندگی

۴-کج‌خلقی و عصبانیت درنتیجه‌ی عدم دسترسی به اینترنت

افزودن دیدگاه جدید

700X100.gif