رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

برنامه ها و کمک های مذهبی

1399-06-24 08:00
تنظیم اندازه قلم

پ

برنامه ها و کمک های مذهبی

وجــوه نذری و کمک های مالی خود را در شبکه های اجتماعی پرداخت نکنید.
نرم افزارهای مذهبی، ادعیه و . . .در ایام مذهبـی مناسبتـرین راه برای ارسال بدافزارها می باشد.

 

برنامه ها و کمک های مذهبی

افزودن دیدگاه جدید

700X100.gif