اتفاقاتی که هر دقیقه در دنیای اینترنت می افتد

۲۲
۵۴۱
۷۳۰۱
۲۶۹۷۱

آیا می دانید در هر دقیقه در اینترنت چه اتفاقاتی می افتد؟
برای یافتن پاسخ این سوال کافی است به اینفوگرافی پیوست مراجعه نمایید.

افزودن دیدگاه جدید

700X100.gif