پليس فتا استان خراسان رضوى

6 راه جلوگیری از نفوذ ویروس باجگیر wannacrypt

Wannacrypt نوعى باج افزار است که با نفوذ به سیستم عامل‌های ویندوز اکثر فایل‌های موجود در سيستم‌هاى رايانه‌اى را رمزگذاری می‌کند و از كاربران می‌خواهد که مبلغی را بازپس گيرى فايل‌ها پرداخت کنند. اين باج افزار كاربران را تهدید می‌کند که در صورت عدم پرداخت، هرگز به اطلاعات‌تان دست نخواهند یافت. از اين رو رعايت نكات پيشگيرانه ذكر شده در اين گزارش مى‌تواند سيستم‌هاى رايانه‌اى كاربران را در مقابل تهديدات اين باج افزار حفظ كند.  
طراح: خانم معصومه افخمى