اطلاع رسانی و پیشگیری

فتا استان یزد
شش راهکار برای حفظ امنیت تلفن همراه
طراح: عالمه سادات موسوی
فتا استان یزد
راههای انتقال ویروس از طریق وب و ایمیل
مترجم: محمد رضا محمودی - طراح: رقیه رعد آبادی
فتا استان یزد
نگهداری از اطلاعات در اینترنت
مترجم: محمد رضا محمودی - طراح: عالمه سادات موسوی
چند هشدار درمورد خرید اینترنتی
چند هشدار درمورد خرید اینترنتی
راه های جلوگیری از ویروسی شدن اندرود و آلوده گشتن به بد افزار
راه های جلوگیری از ویروسی شدن اندرود و آلوده گشتن به بد افزار
اینفوگرافی:
امنیت فراگیر در سراسر شبکه گسترش یافته شما
ترجمه شده توسط مرتضی خدایی  
دنیای اطلاعات جهان داده
در قرن 21 بشر قسمت اعظمی از زندگی اش را دردنیای آنلاین می گذراند و تقریبا هر کاری که انجام می دهد تبدیل به بیت شده و...