رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

چگونگی پیدا کردن آدرس MAC کامپیوتر در ویندوز 10

1399-04-19 08:00
تنظیم اندازه قلم

پ

0:20

چگونگی پیدا کردن آدرس MAC کامپیوتر در ویندوز 10

001

1.Settingsرا باز کنید.
2.روی Network & Internet. کلیک کنید.
3.بسته به اتصال شبکه به Ethernet  یا Wi-Fi کلیک کنید.
4.اتصال را انتخاب کنید.

2_36.jpg

 5.در قسمت "Properties" ، آدرس فیزیکی (MAC) دستگاه را تأیید کنید.

3_28.jpg

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید

700X100.gif

مطالب آموزشی مرتبط