آرشیو - آموزش

۱۳۹۸-۰۸-۲۵ ۲۱:۴۴:۵۵
۰
۰:۱۵
۱۳۹۸-۰۸-۲۴ ۱۰:۳۹:۰۳
۰
۱:۱۵
۱۳۹۸-۰۸-۱۸ ۰۸:۳۵:۱۱
۰
۰:۱۱
۱۳۹۸-۰۸-۱۳ ۱۱:۵۱:۴۳
۰
۲:۳۹
۱۳۹۸-۰۸-۱۳ ۱۱:۴۵:۵۶
۰
۲:۴۵
۱۳۹۸-۰۷-۲۴ ۰۹:۳۷:۳۵
۰
۳:۲۰
دانش خود را بروز کنید:
درحالی که حدود ۸۰% از کارمندان ادعا می‌‌کنند توانایی تشخیص ایمیل‌هاى جعلى (فیشینگ) را نسبت به ایمیل‌‌های واقعی دارند، اما براساس گزارشی که ادامه ...
۱۳۹۸-۰۷-۲۰ ۱۱:۳۲:۴۱
۰
۲:۱۳
۱۳۹۸-۰۷-۱۶ ۰۹:۱۱:۱۳
۰
۴:۱۸
وب سایت اینترنتی آموزشی NCSC نوشت: