رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

آرشیو - آموزش

1395-09-04 13:48:08
0
2:26
آنچه باید بدانیم

امنیت در پیام رسان فوری تلگرام

1395-07-22 10:10:21
0
5:05

فضای مجازی همچون سیل خروشانی است که باید سدی از آگاهی بر آن زده شود تا در قبضه فرهنگ درآید.

1394-07-15 11:39:28
0
4:28

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای، نسبت به تهدیدات امنیتی در استفاده کودکان از تلفن های همراه هشدار داد و

1394-07-09 13:40:33
0
5:05

در شهرستان بیجار به تبع از شهرستان‌های کردستان به علت نبود امکانات و فضاهای تفریحی، اکثریت جوانان و نوجوانان به استفاده از شبکه‌های

1392-07-29 10:44:26
0
6:29

یک دختر درس خوانده و آرام که از سایه خود میترسید، یك مرتبه مردی غریبه را از تراس طبقه سوم به پایین پرت